Tři vězení a jedno malé město

Spát v Amsterdamu v parku? Vyloučeno! Všichni, koho jsme v zemi větrných mlýnů potkali, nás upozornili, že přijdeme o peníze, telefony a alespoň jednu ledvinu.

Ve snaze najít poklidný nocleh jsme si na mapě vyhlídli městečko Lelystad, které je co by kamenem dohodil od hlavního města.

Měli jsme radost. Vidina lesa, kde se utáboříme, a skutečnost, že naše orgány zůstanou na svém místě, působila uklidňujícím dojmem.

Úsměv nás opustil ve chvíli, kdy jsme zjistili, že les je oplocen. Měli jsme za sebou dlouhý pochod, a tak jsme znaveni a trochu odevzdaně rozbili stan u slepé polní cesty.

Zatloukli jsme poslední kolíky a nepřáli si nic jiného, než nebýt rušeni. BOHUŽEL. Na kraji cesty se zvolna začal kolébat stín shrbeného může. Vedl kolo a pomalu se přibližoval naším směrem.

Zdenča pro jistotu zalovila v batohu po pepřáku. Podivný poutník se mezitím přiblížil do světla naší lampy, ale přesto zůstával určitým způsobem v přítmí.

Zapředli jsme tuze zvláštní rozhovor. Muž s kolem mluvil tlumeným hlasem, z nějž čišela znepokojující osamělost.

Člověku ho bylo líto, ale zároveň budil hrůzu, když se jako přízrak zjevil na cestě, která nikam nevedla.

O tom, že jistojistě nebudeme spát na tomto místě, rozhodl důvod jeho návštěvy, jejž nám nastínil svou lámanou angličtinou plnou tápavých pomlk.

Svěřil se nám, že hledá hlavu mrtvého srnce, kterou zde zahlédl týden nazpátek. Že má posttraumatický syndrom a na zklidnění užívá canabis.

I když nás ujišťoval, že jsme na dobrém místě, kde nás policie hledat nebude, v jeho společnosti jsme nabyli pocit, že je to možná nevýhoda.

Bleskurychle jsme sbalili stan a vydali se co nejdál opačným směrem. Nakonec jsme našli místečko v menším remízku, kde jsme každý zvuk zlomené větvičky vnímali jako pokus o vraždu.

Korunu tomu všemu nasadila paní, kterou jsme si následujícího rána stopli. Dozvěděli jsme se totiž, že jen v městečku Lelystad se nachází 3 věznice, přičemž jedna z nich stojí opodál místa, kde se stal výše zmíněný incident. A tím končí příběh o tom, kterak jsme hledali bezpečnější místo na spaní…